Fieldly vs. andra projektverktyg
för bygg och installation

Fieldly är det digitala projektverktyget speciellt utvecklat för bygg- och installationsbranschen. Nedan kan du enkelt jämföra Fieldly med andra system på marknaden, och hitta en lösning som passar just dig och ditt företag.

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om Fieldlys olika paketlösningar och flexibla funktioner. Mycket nöje!

Att jämföra är klokt

Det är alltid bra att jämföra. Här kan du läsa mer om hur Fieldly skiljer sig i förhållande till andra system på marknaden. Du kan också läsa mer om Fieldly här.

Mobila appar

Fieldlys kraftfulla mobila appar för iOS och Android möjliggör en sömlös kommunikation mellan kontoret och fältet, i realtid. Rapportera tider, resor, utgifter och material med en enkel knapptryckning, fyll i egenkontroller, ronder och andra checklistor samt signera digitalt. Läs mer här.

Endast ett fåtal andra system har riktiga iOS och Android-appar. Alternativtet är ofta någon form av Webb-app, dvs en hemsida som du kan logga in på, även som rapportör, ibland sparad som en app. Dessa lösningar blir sällan tillräckligt kraftfulla och brister ofta i användarupplevelse.

Projekt

Med Fieldly kan ni skapa projekt med upp till tre olika nivåer; Projekt, Underprojekt och Arbetsorder. Projektbundna, fristående och återkommande för full flexibilitet. Skapa rapporter, ÄTOR, checklistor och bifoga dokument. Rätt information på rätt plats i rätt tid. Läs mer här.

Nästan alla projekthanteringssystem har en projektfunktion men det är sällan de tillåter projekt med flera nivåer eller har stöd för återkommande arbetsorder, ÄTA och checklistor.

Resursplanering

Fieldlys resursplanering ger dig en tydlig överblick över alla pågående projekt och arbetsorder, dina resurser tillgänglighet och hur behovet ser ut framåt i tiden. Knyt en medarbetare till ett helt projekt, ett specifikt arbetsmoment eller en viss tid. Planera semester och ledighet. Arbeta med kalender, tidslinje och gantt. Läs mer här.

Ytterst få system har en komplett resursplanering. Många har en enklare kalender eller tidslinje men att i detalj kunna planera framtida kompetensbehov utan att samtidigt knyta upp en specifik medarbetare är ovanligt, men viktigt för att inte bara ha koll på här och nu utan även ligga steget före i sin projektplanering.

Checklistor

I Fieldly bygger du enkelt upp dina egna checklistor och digitala formulär helt efter era unika behov. Utgå från enkla mallar och använd komponenter såsom öppna frågor, flervalsfrågor, signaturer, foton m.m. Möjligheterna är oändliga. Fyll i ute på fält från appen eller i webben, på egen hand eller i samarbete med andra. Dela checklistor med kollegor och kunder.
Läs mer här.

Många andra system saknar funktion för mobila checklistor eller så är de väldigt begränsade i funktionalitet och flexibilitet. Viktigt är just att kunna dela en checklista med kund, att ta signatur och att flera personer skall kunna samarbeta på en och samma checklista.

Personalliggare

Med Fieldlys digitala personalliggare är det enkelt att rapportera både närvaro och frånvaro på en byggarbetsplats. Fieldlys personalliggare är självklart ackrediterad av både skatteverket ID06 och tillgänglig via mobil, läsplatta och stationära anmälningstavlor. Fieldly integreras även enkelt med hårdvara från Entral. Läs mer här.

Personalliggare är en relativt vanlig funktion men inte alla är ackrediterade av ID06 och ytterst få kan erbjuda inloggning via både mobil, läsplatta och stationära anmälningstavlor.

Rapportering

I Fieldly får du tillgång till ett komplett rapporteringssystem som enkelt skräddarsys efter era behov. Rapportera tid i hela fyra olika format, reserapporter, utgifter och använt material. Dokumentera med bilder och kommentarer, fältrapporter, checklistor, egenkontroller, ronder och äta-kontrakt m.m. Rapportera åt dig själv men även åt kollegor. Läs mer här.

Tidrapportering är central i de flesta system. Alla har dock inte stöd för olika rapportformat. Även resor och materialrapporter är vanliga men andra typer av rapporter så som fältrapport och digitala formulär är det endast ett fåtal system som har stöd för.

Fakturering

Det är enkelt att fakturera i Fieldly. Med tillgång till ett komplett fakturaunderlag digitalt och i realtid, inklusive leverantörsfakturor och orderbekräftelser från dina grossister, kan du fakturera snabbt och korrekt, utan onödig administration eller utan risk att missa fakturerbara kostnader. Allt integrerat mot ditt ekonomi och bokföringssystem. Läs mer här.

Många system har stöd för fakturering men för att ni skall få en komplett helhet är det viktigt att de också har koppling för leveranförsfakturor och EDI orderbekräfterlser samt sömlös integration till ert ekonomi och bokföringssystem. Vissa har detta men inte alla.

Fyll i formuläret för att skapa ett konto.

Byt till Fieldly

Säg farväl till onödig administration, förlorad arbetstid,
bortslarvade papper och dubbelarbete – och satsa på Fieldlys istället.
Testa redan idag!

Funktioner som förenklar och effektiviserar din arbetsvardag.

Läs mer
fieldly projekthanteringssystem på kontoret

Fieldly används i över 850.000 projekt

“Fieldly har en stor förmåga att anpassa, utveckla och expandera sitt verktyg”
John Jernberg
Kundcenterchef
Ramirent
"Det bästa är att ha allt samlat på ett ställe."
Emma Ljungberg
Arbetsledare
Byggmästar'n i Skåne
“Ett enkelt sätt för de anställda att kommunicera sitt dagliga arbete med mig på kontoret!”
Sara Hedberg
Office Manager
Ängelholmsmuraren AB
"Med Fieldly har vi fått mycket bättre kvalitet i vårt arbete"
Ingemar Jeppson
CEO
Spoltec Södra AB
"Jag har aldrig varit så nöjd med ett nytt system som jag är med Fieldly"
Toni Kaic
Nya Hallandssanering AB
“Admintiden blir helt klart mycket mindre, och det är smidigare att rapportera. Nu slipper vi skriva in en massa text ute på fält”
Mattias Bellander
Öresunds Håltagning

Redo att sätta igång? Vårt team är här för att hjälpa dig.

Testa gratis