Är du riktigt nöjd med Fieldly? Tipsa om oss
och få tusentals kronor tillbaka.

För varje tips som resulterar i en ny kund får du 15 % av den nya kundens licensavgift första året  i form av rabatt på din nästa årsavgift hos oss!

Tipsa om Fieldly och få tusentals kronor tillbaka!

Förutsättningar & villkor

  • Möjlighet att tipsa om Fieldly mot ersättning gäller enbart dig som är existerande Fieldly-kund.
  • För tips som resulterar i att företaget blir kund hos Fieldly ersätts ni med 15 % av den nya kundens licensavgift första året (exkl. moms).
  • Ersättning erhålles i form av avdrag på er faktura för er nästkommande avtalsperiod. En förutsättning för utbetalning är att den nya kunden betalat sin faktura.
  • Är ersättningsbeloppet högre än er faktura, betalas kvarvarande ersättning ut på efterföljande fakturor.
  • Rekommendationen är inte ersättningsgrundande om Fieldly vid tidpunkten för rekommendationen redan för diskussioner med det aktuella företaget om att investera i Fieldly.
  • Fieldly avgör vad som är en rekommendation och om denna uppfyller kraven för att ersättning skall utbetalas.

Redo att sätta igång? Vårt team är här för att hjälpa dig.

Testa gratis